Satsningar i craps – tärningsspelet på nätcasinon

Antalet satsningar som kan göras i Craps är många och det finns verkligen inget krav på att känna till alla för att kunna börja med spelet. Dock är det mycket antalet möjligheter som gör spelet så kul och spännande och osäkert i sin utkomst. Därför bidrar det till spelupplevelsen och din egen förmåga att prestera ju fler olika sorters satsningar du är bekant med. För fullständig överblick av vilka satsningar en spelare kan göra rekommenderas det att du letar upp valfri guide på nätet.

Olika satsningar

Bortsett Pass Line och Don't Pass Line, de två satsningar som spelet oftast kretsar kring, finns flertalet andra satsningar som kan vara bra att känna till. Några av dessa är:

  • Odds: Efter att en satsning på Pass Line är gjord och shootern genom sitt kast etablerat en point (4, 5, 6, 8, 9 eller 10) kan en satsning göras på att shootern kommer få point-numret innan 7. Vad en Odds-satsning kan generera för vinst beror på vad siffran för pointen är.
  • Field: Är en satsning som ger jämna pengar vid 3, 4, 9, 10 eller 11 och dubbla beloppet vid 2 eller 12. Satsningen misslyckas vid 5, 6, 7 eller 8.
  • Place: Samma satsning som Odds med skillnaden att den får göras utan att en satsning gjorts på Pass Line eller Come gjorts innan.
  • Come: Är en satsning som alltid läggs efter första tärningskastet (come out roll), vilket är det enda som skiljer den från Pass Line. Annars är Satsningen precis densamma.
  • Don't Come: Likt Come är det en satsning som läggs efter första tärningskastet och precis som Come är Pass Lines motsvarighet är Don't Come Don't Pass Line:s.

Vanligast förekommande

De satsningar som står listade ovan tillhör bland de vanligast förekommande i Craps. Dessa är dock bara några av alla de satsningar som går att göra i Craps och för att få fullständig överblick över samtliga finns det andra guider att tillgå på webben där du introduceras för ännu fler förslag till satsningar.