Tärningar och gudar

Tärningen är kastad, eller alea iacta est, är de bevingade orden den romerska makthavaren Julius Ceasar yttrade när han korsade floden Rubicon 49 f. Kr. för att gripa makten i Rom. Detta blev sedan starten på ett blodigt inbördeskrig och uttrycket "tärningen är kastad" har sedan dess kommit att betyda att ett oåterkalleligt steg har tagits.

Tärningar tillverkades från början av ankelben från hovdjur och ett tärningskast är ett urgammalt sätt att producera slumptal. Just slumptal är viktiga inom fysik och statistik och kan hjälpa till att styra datatrafiken på nätet för att hindra stockningar. Tärningen har också använts i århundraden som undervisningsmedel i sannolikhetslära.

Shamaner och andra andliga män använde tärningar för att sia om framtiden. Ungefär samtidigt började man även använda tärningar i spel. Idag är en tärning kubformad mendan forntidens människor använde sig av exempelvis nötskal eller snäckskal för att spela eller spå framtiden. Senare gjorde man även tärningar av både dyrbara och mindre dyrbara material som ben, bly, glas, trä, marmor eller jade.

Gudarnas redskap

I dagens värld förknippar vi slump och tur med hur tärningen faller. Går man dock tillbaka i historien visste dåtidens människor inte vad slump var. Istället förlitade människor sig på Gud och det var Guds eller gudarnas vilja som bestämde allt.

Människorna i antika civilisationer ansåg att det var gudarna som styrde över tärningens utfall. När människor stod inför svåra val och beslut i livet kunde de därför förlita sig på tärningarna eftersom en tärning var en förlängning av gudarnas makt. Att kasta tärningen var därför att konversera med gudarna och man la även tärningar i gravar för att underlätta den avlidnes färd till gudarnas boning. Hur tärningarna föll kunde även kopplas till gudarnas vilja och människor kunde få svar från gudarna på viktiga frågor om till exempel utfallet av skörden eller jaktlyckan.

Även i dagens samhälle används metaforen att Gud styr tärningen och ett citat från astrofysikern Stephan Hawking exemplifierar samma slags tro. Hawking har sagt att Gud inte bara spelar tärning, han förbryllar oss också med att kasta tärningarna där ingen kan se dem. Parallellt förknippar vi i dag tärningar med spel och inom många religioner anses hasardspel vara direkt förknippade med djävulen.

Hur länge har vi spelat tärning?

Vi hittar fler bevis på att tärningsspel har varit populära genom tiderna. Arkeologer har hittat tärningar gjorda av djurben som är flera tusen år gamla. De äldsta tärningarna som arkeologer har hittat grävdes upp tillsammans med ett över 5000 år gammalt backgammonspel i ruinerna av den brända staden Shahr-i Sokhta i östra Iran. Den brända staden utgör fyra olika stadier av civilisation som alla förstördes av bränder. Platsen övergavs slutligen 2100 f.Kr. Med en yta på 1,5 kvadratkilometer var samhället i den brända staden mellan 3200 till 2100 f Kr. en av världens första storstäder. Man har även funnit omkring 5000 år gamla tärningar av djurben i Indusdalen i Pakistan.

Tärningsspel var dessutom högt älskade av antikens romare. Professionella spelare kunde vinna en förmögenhet – särskilt om de hade fuskat med tärningarna, vilket moderna arkeologer har hittat bevis för.